Regionalni centar građanske akcije LINGVA
 
   
 
 
 


Program za mlade - Zamisli Srbiju!

Glavni cilj programa je pružanje realne šanse mladim ljudima da se kroz niz aktivnosti aktivno uključe u planiranje razvoja društva u kome žive. Da bi se ovaj cilj realizovao, neophodno je objektivno informisanje mladih, kao što je web prezentacija Zamisli Srbiju, sa ciljem informisanja o ispunjavanju svih neophodnih preduslova potrebnih za ubrzanu integraciju u Evropsku uniju, uključujući poštovanje prava čoveka i manjinskih prava, upoznavanje sa relevantnim činjenicama iz bliske pošlosti, unapređenje saradnje sa susednim zemljama, informacije o radu Haškog tribunala, indexu korupcije u društvu, poboljšanje svesti o značaju i ulozi mladih kao pokretačke snage demokratskih reformi. Kroz diskusione grupe u okviru foruma možete plasirati svoje ideje i na taj način uticati na kreiranje sopstvene sudbine!

 
Najvise odgovora
 


Demokratija u Srbiji
Problemi mladih
Pravno savetovalište
Haški tribunal
Savetovalište za nevladine organizacije

 
Intervju


Teofil Pančić: Nema promene bez...
Petar Luković: Srbija u tragovima
Petar Luković: Poplava bez vode
Petar Luković: Made in Serbia: Politika u rock`n`rollu
Petar Luković: Dželati i žrtve
Petar Luković: Spontani masakr
Petar Luković: Gušteri & Muslimani

Urednikov izbor
 


Čeda Jovanović: Moj sukob s prošlošću
Da li je Srbija demokratsko društvo?
Ko u Srbiji glasa za radikale!?
Otvaranje tajnih dosijea!
Suočavanje sa prošlošću!
Rasistički napadi u Srbiji!
Korupcija u Srbiji!
Politička situacija u Srbiji, nakon ubistva Zorana Đinđića
Civilno služenje vojnog roka!
Moja vizija Srbije!

Zamisli svoj grad
 


Kraljevo
Kragujevac
Čačak
Kruševac

Ostali...

 
 


Dokumentacioni centar sa hronološki složenom dokumentacijom o istoriji kršenja ljudskih prava i počinjenim zločinima na prostoru bivše Jugoslavije (period od 1990. do oktobarskih promena 2000., fotografije o ratnim zločinima, tekstovi iz štampe, analize, izveštaji i drugi materijal o torturi, zlostavljanju žena, nasilju u porodici, manipulaciji od strane retrogradnih političkih opcija...).

Analize, preporuke, dokumenta publikovana od strane relevantnih međunarodnih i domaćih nevladinih organizacija iz oblasti ljudskih prava (United Nations, Council of Europe, European Court of Human Rights, European Stability Initiative, International Crisis Group, Amnesti Interna-tional, Human Rights Watch, IWPR, Fond za humanitarno pravo, Komitet pravnika za ljudska prava, Forum NVO – Kraljevo, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji...).

Govori i izjave srpskih političara od 1987. do 2005.


Pregled štampe o aktuelnim deša- vanjima u Srbiji, iz relevantnih sve- tskih medija: Reuters, AP, AFP, BBC

 
Foto galerija i video zapisi
 


Period '87.- '90.
Rat u Hrvatskoj
Rat u Bosni i Hercegovini
Gradjanski protesti '96.- '97.
Kosovo ('98- '99.)
Izbeglice i raseljena lica
NATO intervencija '99.
5. oktobar 2000.
Ubistvo Đinđića
Aktuelno

 
O programu "Zamisli Srbiju!"
 


Trenutni proces pridruživanja Srbije i Crne Gore sa Evropskom unijom je usporen, jer se ne rešavaju politička pitanja, prvenstveno saradnja sa Međunarodnim krivičnim tribunalom. Očigledno da u Srbiji postoje moćne strukture koje se kreću oko krupnog kapitala, krupnog kriminala i krupne politike kojima odgovara status kvo, i koji su veoma zabrinuti činjenicom da će jednoga dana morati da se suoče sa strogim evropskim standardima koji bi mogli ugroziti njihove monopolske pozicije i profitabilne poslove. Loša materijalna i socijalna situacija, politička nestabilnost, informisanje putem elektronskih i štampanih medija (koji su pod kontrolom interesnih grupa, kojima radikalizacija društva odgovara) prouzrokovala je inertnost među mladima, doprinela širenju nacionalizma i ksenofobije i rezultirala nezainteresovanošću mladih na polju pokretljivosti, komunikacija i razmene iskustava. Takav stav mladih ljudi rezultira opadanjem interesovanja za aktivnim društvenim angažovanjem i predstavlja ozbiljan problem sa nesagledivim posledicama za krhku demokratiju u Srbiji...

 
 
 


15. jul 2005.
|
Zamisli Srbiju
Petar Luković: Gušteri & Muslimani

15. jul 2005. | Feral Tribune
Petar Luković: Spontani Masakr

15. jul 2005. | Slobodna Evropa
Poricanje zločina je organizovana politika

15. jul 2005. | Monitor
Mahanje spiskovima mrtvih

Dalje...

 
 


Mediji

B 92

Organizacije za slobodne medije
Nuns

Novinske kuće
Beta
Fonet
Tanjug

Dnevni listovi
Danas
Blic
Glas javnosti
Borba
Politika
Pobjeda
Vijesti

Nedeljnici i mesečni listovi
Republika
Vreme
Feral Tribune
Monitor

NVO za zaštitu ljudskih prava
Centar za antiratnu akciju
Beogradski centar za ljudska prava
Fond za humanitarno pravo
Helsinški komitet za ljudska prava u Srbiji
Komitet pravnika za ljudska prava
Građanske Inicijative
Centar za modernu politiku

Međunarodne NVO
Olof Palmes Internationella Centrum
Norwegian People's Aid South East Europe

 
 
   
   


Napomena:
Svi podaci objavljeni na www.zamislisrbiju.org su isključivo informativnog karaktera.
RCGA Lingva ne snosi nikakvu odgovornost za posledice nastale upotrebom ovih informacija.


RCGA Lingva 1997. - 2005.

Regionalni centar građanske akcije Lingva- Srbija
info@forumnvo.org.yu

ѩ| ѩ/ѩ| ѩר| Űѩר| ŰѩѼ۸| ѩѼ۸| ѩô| ѩ| ѩѺ| ŰѩƷ| Ƽһѩѵվ| ǹѩ| ѩ| ѩ| ϣ| ؼ˹d4| ѩ| ŷѩ| ѩ| ѩ

ŰѩƷ| ǹѩƷ

Addmotor electric bike shop

Beauties' SecretyowƷ

DecorCollectionWނh| h/҂h/˽| h/ľh| | ữ/Wữ| /͖/͙| | ҕ| ™| |

Wycombe Abbey| ŌWУ| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| ŇHWУ| Wycombe Abbey School

ʼӪ| ]ƏV| edmӪ| ʼȺ| Ӫ|