Regionalni centar gradjanske akcije LINGVA
   
   

Zamisli Srbiju.org
Info - dokumentacioni centar

 
Govori i izjave srpskih političara od 1987. do 2005.
 


Zoran 衖ndic

Prečice:
Kratke izjave
Srbija na dobrom putu - Govori u gradovima širom Srbije 2002. godine
Zoran Đinđić: Mi smo stranka koja je jo?od devedesetih godina imala viziju

Kratke izjave

• Ako danas ne uspemo, jedini razlog smo mi sami!

• Mi smo veseo narod, koji istovremeno ceni pesimizam jer ga smatra otmenim i oslobada od odgovornosti. Ako vec unapred sumnjate u svoj uspeh, neuspeh ce vam lak歟 pasti jer ste ga mudro predvideli.

• Prevarenim se može smatrati samo onaj deo naroda koji je verovao da ce sa dolaskom politicke demokratije automatski doci ekonomsko blagostanje.

• Moramo da postanemo zemlja koja je privlacna za ulaganja. To podrazumeva korenito restrukturiranje nasledene privrede i dru歵va, ali i preispitivanje odredenih nasledenih prava.

• Na?ukupni uspeh zavisi od voljnog faktora, od na歟 sposobnosti da se dogovorimo o prioritetima i svu energiju usmerimo na njihovo ostvarenje.

• Potreban nam je novi socijalni konsenzus, odlaganje svih sporova i sukoba, zavrtanje rukava, uvodenje reda.

• Nisam do歛o na ovo mesto da budem popularan. Do歛o sam da obavim istorijski posao- uvodenja reda u Srbiji, a taj prvi koji uvodi red je uvek nepopularan.

• Da smo, svako u svom okruženju, ispravljali ono 歵o je pogre歯o i pogresne ljude zaustavljali na njihovom putu, da smo ih sprecavali da cine lo歟 stvari, ne bi se te lo歟 stvari de歛vale.

• Na歛 parola je: postati ravnopravni deo sveta, da na歛 deca i unuci imaju svoju buducnost, kako je ne bi tražili u drugim zemljama.

• Od drugih se razlikujem po tome 歵o želim da promenim svet u Srbiji dok inetelektualci posmatraju i analiziraju pu歟ci cigarete i gundajuci.

• Život je, narocito u poslu i politici, stalni proces dono歟nja odluka i preuzimanja odgovornosti. Tražim da ljudi budu ¨za¨ ili ¨protiv¨

• Nevažno je da li je neko malo na ovu ili onu stranu; ako je strucan, ako je po歵en, ako je vredan i ako može da uradi konkretan posao- dragocen mi je.

• Ne možete da suzbijete požar, a da se ne opecete, na možete da suzbijete poplavu a da se ne pokvasite i ne možete da se borite sa organizovanim kriminalom a da vam ne prete.

• Cilj mi je da se vlast u Srbiji meri po tome 歵a je od postojecih realnih 歛nsi svojim trudom i ve歵inom iskoristila za zemlju, a ne po tome kako lepo prica, udvara se narodu i kakve dobre namere ima.

• Voleo bih da se u na歰j zemlji 24 sata ne歵o de歛va, da nema spavanja, da se stalno neke stvari rade.

• Možda cemo po pitanju Haga ponovo doci u situaciju da biramo- da li idemo svojim putem u pustinju ili u Evropu. Ja sam za Evropu.

• Moto koji me vuce napred je nikada se ne predaj. Ako krene?u preticanje, dodaj gas. Radi ono 歵o smatra?da je ispravno, ne ono 歵o ce vecina da podrži.

• Ja ne želim da vucem kola iz blata, a da posle toga budem kriv 歵o je neko seo na ta kola i koci.

• Spreman sam da izgubim svoju popularnost da bih obezbedio podr歬u i pomoc medunarodne zajednice. Ne može?sve uraditi uz pomoc popularnosti, ali može?sa kreditima.

• Moj prioritet je da uklonim sve prepreke koje vode ka ubrzanom vracanju zemlje u Evropu, ne razmi歭jajuci da li su te prepreke na opravdan ili neopravdan nacin postavljene.

• Sistem ce funkcionisati i dalje i niko nece dobiti amnestiju tako 歵o ce ukloniti jednog ili dva funkcionera države.

• Ako neko misli da ce zaustaviti sprovodenje zakona time 歵o ce mene ukloniti onda se grdno vara, jer ja nisam sistem.

• Reforme su uvek plivanje uz vodu. Reforme su uvek sukobi sa mentalitetom, nasledem, interesima, entropijom i inercijom.

• Reforme izazivaju strah, bole i nema te 歟cerne vodice koja ce da ubalži bol.

• Pre nego 歵o baci?kamen na drugog, reci 歵a si uradio.

• Da na歩 ljudi ne bi odlazili u svet, potrebno je da svet dovedemo u zemlju.

• Tranzicija je složen proces prelaska iz mrtvog u živi sistem, gde preduzeca ostvaruju profit, a ne samo ¨rade¨

• Želimo modernu Srbiju koja ce se takmiciti sa drugima i imati glavnu ulogu na Balkanu, u kojoj ce biti malo trutova, a mnogo radilica.

• Medunarodna zajednica je kao klima- ne možete da je priznate ili ne, vec da se adaptirate.

• Za uspeh svakog posla mora da postoji plan, da se tacno zna 歵a se hoce, ne da se eksperimenti歟, iako nam je to nacionalna osobina. Treba mnogo vi歟 vremena da se utro歩 na o歵renje testere, nego drva seci tupom.

• Nalazimo se u brodu punom vode i svi je moramo izbacivati i ploviti u istom smeru.

• Moramo kao narod da odrastemo i kao ljudi da prihvatimo cenu tog odrastanja.

• Ako skuvate ribe iz akvarijuma, dobicete riblju corbu. Ribe iz corbe ne možete da vratite u akvarijum. To je istorija.

• Nisam zadovoljan brzinom promena, jer kod nas u njih nije ukljucen dovoljan boj ljudi. Mnogi se pona歛ju kao posmatraci u utakmici u kojoj i sami ucestvuju.

• Jo?uvek nismo sru歩li most koji nas povezuje sa katastrofalnom pro歭o歝u, jo?uvek je moguc pad unazad. Balkan je jo?uvek pun razornih potencijala.

• Nema vi歟 spavanja. Vreme je za akciju. Spavacete kada odete u penziju.

• Reforme nikada nisu popularne ako treba da budu uspe歯e jer uvek mnogo ko歵aju. Da biste bili popularni, morate da preuzmete rizik nepopularnosti.

• U Srbiji je jo?uvek rizicnije biti policajac ili sudija, nego kriminalac.

• Sudije moraju da shvate da su zavisne od zakona, da njihova nezavisnost nije božanska i da ne smeju biti zavisni od kriminala.

• Ne želim vi歟 da slu歛m da su Srbi pobili Muslimane u Srbebrenici. Želim da znam ko je odgovoran za to!

• Nije uobicajeno da razvaljujete vrata pre nego 歵o pokucate.

• U svakoj zemlji ima korova, samo se u Srbiji korov zaliva.

"Borba", 26 avgust 2002, Beograd
Kako defini歟te demokratiju?
Demokratiju defini歟m kao fer konkurenciju gde se probijaju bolji ljudi, ideje, energija. Ali to nije trajno stanje nego je vecito takmicenje. Uvek onaj koji trenutno ima malo vi歟 energije i motivacije, treba da dobije neki polo瀉j da vuce jedno vreme, 歵o je onda u interesu svih. Vagone treba da vuce jaka lokomotiva. U Srbiji bi svi da budu lokomotive, a neki nisu zaslu瀒li da budu ni vagoni. Onda imate jednu kompoziciju koja stoji 200 godina i nigde se ne krece zato 歵o te fer i zdrave konkurencije nije bilo. Do sada su postojali monopoli i kad god se neko docepa nekog mesta, onda misli da do kraja 瀒vota treba na njemu da ostane. U na歟m je interesu da najbolji ljudi vode va瀗e stvari jer je to dobro i za sve druge.

NIN, 25.6.2002, Beograd
Ako danas ne uspemo, jedini razlog smo mi sami. Mi smo u isto vreme i problem i re歟nje. I danas je zadatak isti. Pripremiti zemlju za 歛nse i isku歟nja novog veka. Nadoknaditi zaostatak u odnosu na razvijenu Evropu. U vlastitom dru歵vu stvoriti moderne ustanove uspe歯u ekonomiju. I danas, kao pre jednog i kao pre dva veka, za uspe歯o obavljanje zadatka potrebni su nam sve瀉 energija i nada, samodisciplina i istrajnost.

Medutim, na歟m nacionalnom mentalitetu svojstvene su erupcije energije, pa potom pra瀗jenje i malodu歯ost. Mi smo veseo narod koji istovremeno ceni pesimizam jer ga smatra otmenim. I, jer oslobada od odgovornosti. Ako vec unapred sumnjate u svoj uspeh, neuspeh ce vam lak歟 pasti, jer ste ga mudro predvideli. Nedostaje nam kondicija za ozbiljnu strategiju. Nedostaju nam ljudi sa jakim karakterom u javnom 瀒votu. Previ歟 je povr歯og mudrovanja povr歯og nezadovoljstva, koji ne podsticu i ne oplemenjuju akciju, nego je blokiraju. I previ歟 je intriga i taceva, kao u Rimskom carstvu godinu dana pre njegovog raspada.

Beograd,5-6 okrobar 2001 izvestaj o radu ds, beograd centar Sava
Evropa kao cilj
....Na?cilj je, i mi na歶 zemlju vidimo da 2004. godine bude zvanicni kandidat za Evropsku uniju, da 2010, godine bude ravnopravni clan Evropske unije. Sve prepreke na tom putu cemo uklanjati, bilo da se zovu Milo歟vic, da se zovu ustavi, bilo da se zovu zakoni. Ne postoji nijedna prepreka koja mo瀍 da nas zaustavi na tom putu. Kao coveka koga dr瀍 pod vodom 50 godina, u njegovoj 瀍lji da dode do vazduha, do kiseonika, tako i Srbiju ne mo瀍 ni歵a da zaustavi na tom putu do kiseonika, a to je Evropa, to je porodica demokratskih, modernih, razvijenih zemalja.....

Dakle, da se pogledamo u oci i da ka瀍mo : ako hocemo cilj, moramo da hocemo i sredstva koja vode do tog cilja. Odrastimo jednom kao narod, i kao ljudi, prihvatimo cenu za ciljeve koje smo prihvatili. Ta cena nije stra歯a, ona je ista za sve narode na svetu. Od nas se ne tra瀒, ni u reformama, ni u saradnji sa medunarodnim organizacijama, ni歵a 歵o se ne tra瀒 od drugih. Ono 歵o se tra瀒 od nas vi歟 nego od drugih, mi necemo pristati. Pristacemo samo na ono 歵o se tra瀒 od svih, i od Amerike, i od Engleske i od Francuske.

"Le Monde", 5 otobra 2001, Pariz
Ko je Vojislav Ko歵unica?
Covek koji ne voli da donosi odluke, koji odbija da pravi izbore. Ne smemo se zadovoljiti, kao u slucaju saradnje sa Ha歬im tribunalom, time 歵o cemo reci da ce do toga doci jednog dana. Potrebno je dejstvovati. Medu nama je uvek postojala vecita dilema izmedu teorije i potrebe za dejstvovanjem, odnosno tra瀍nja re歟nja problema, cak i po cenu eventualnih gre歛ka. Medutim, izgleda da sam uvek ja taj koga smatraju odgovornim za dono歟nje te歬ih odluka. To nije pravedno.

* * *

Govori u gradovima širom Srbije 2002. godine
Srbija na dobrom putu

Valjevo 21. 03. 2002.
Iskreno receno jednom prosecnom gradaninu nedostaje slika celine. Gde se to krece na歛 zemlja , 歵a se to dogada sa nama. Nekako je sve kao jedno razbijeno ogledalo, stalno su neke afere , stalno su neki dogadaji, incidenti, stalno neke pojedinacne cinjenice kao neko drvece koje skriva 歶mu. Ja mislim da to ne odgovara onoj su歵inskoj realnosti. Vi imate jednu cudnu situaciju da najveci svetski eksperti tvde da reforme koje mi sprovodimo, da su one medu najuspe歯ijima od svih biv歩h istocnih evropskih država a domaci eksperti kažu da to možda i nisu nikakve reforme i da mi možda i ne živimo u ovoj zemlji i da ne živimo na ovoj planeti i da u su歵ini to sve sporno i da to treba dokazati. Tako da imate jedan narod koji ima medunarodnu potvrdu da radi neke stvari ali sam sumnja u sebe

Leskovac 10.03.2002.
Hajde da ragovaramo konkretno o tome 歵a nas sprecava da budemo bolji nego 歵o jesmo i nemoj niko da mi kaže da je najbolji moguc. Niko nije tako dobar kako bi mogao da bude ako se jo?portudi , ni mi nismo, ni vi niste. Ajde da vidimo gde su te prepreke u nama koje ako savladamo možemo brže da idemo na tom putu koji je po mom mi歭jenju ispravan.

Valjevo 21.03.2002.
Da li imamo prava da kocimo neke poku歛je reformi, da li imamo prava da se delimo, da se cepamo, da se klevecemo,da jedni drugima podmecemo? A ako sada Srbija stane, ma koliko sporo neko procenjuje da ide, da bi se ponovo pokrenula procice 10 godina. Moje upozorenje je da imamo ogromnu istorijsku 歛nsu da uradimo ne歵o veliko i u ovoj zemlji i u ovom regionu ali moramo mnogo da se trudimo da izbegnemo rizike isku歟nja. I to nikakva nije garantovana stvar da smo mi osvojili demokratiju, da idemo u ekonomske reforme, da idemo prema Evropi. To nije garantovana stvar, to je 歛nsa koja može biti prokockana sutra i da padnemo nazad kao Rumunija i da 10 narednih godina se batrgamo i da posle tih 10 godina možda i mi imamo neku komicnu vladu koja ce ponovo da kaže hocemo u Evropu, posle izgubljenih 10 godina.Ono 歵o mene pomalo pogada i boli, 歵o ne osecam u na歟m dru歵vu svest o tome. 妕o ne osecam svest o vanrednosti situacije, 歵o ne osecam jedan pozitivan naboj gde ljudi kažu istorijska je 歛nsa možemo da uspemo imamo veliki rizik da ne uspemo moramo da svu energiju uložimo. Ne pitam kolika mi je plata , ne pitam koliko cu da spavam, ne pitam da li cu tri puta dnevno da jedem, ako imam 30 godina mogu da radim 14 sati, mogu da spavam 4 sata i mogu 2 godine da poklonim svojoj zemlji. Nema toga u dovoljnoj meri.

Leskovac 10. 03.2002.
Nema spavanja. Ne možete vi da budete svetski prvaci ako spavate. Spavajte pet , 歟st sati 歵a vi歟 treba da spavate. Spavacete kada budete bili u penziji, penzioneri mogu da spavaju, ako niste u penziji nemojte da spavate. Nema subota, nedelja, praznici ako hocete da postignete neki veliki cilj nema praznovanja. Nema ono ima 170 slava u Srbiji godi歯je, slavicemo kada pobedimo. Ne možemo mi da pobedimo a da u vreme treninga spavamo. Morate da motivi歟te sebe, da motivi歟te svoje sugradane, da motivi歟te one sa kojima ste u timu da biste postigli veliki cilj. Ja ne znam da li postoji i jedna generacija u srpskoj istoriji , možda ona Karadordeva koja se borila za samostalnost, koja ima tako veliki cilj a to je da Srbiju definitivno dovedemo medu razvijene evropske narode. To je tako veliki cilj da je svaka žrtva mala na tako veliki cilj. Mi smo spremni jo?vi歟 da radimo, jo?vi歟 da se trudimo ali morate i vi da nam pomognete. Morate i vi da se umijete hladnom vodom ako ne pomaže da se istu歩rate hladnom vodom, da zavrnete rukave da pocisti te svoju kucu i bukvalno u prenetom znacenju da uvedete red tu gde živite, tu gde radite da uspostavite merila kvaliteta, merila rezultata, merila odgovornosti i da sa tom politikom koju vodimo globalno prema svetu i tom politikom koju ce te vi voditi lokalno postanemo konacno pobednici. Vi歟 u samom sistemu i u politici koja je na vlasti nema nikakvih prepreka za pozitivnu selekciju, za to da sposobni ljudi dobiju dobra radna mesta, za to da se de歛vaju ispravne stvari . To 歵o se ne de歛vaju je nasledeno stanje i tradicija traga kocenja , to 歵o nam se de歛valo ranije de歛va nam se po inerciji. Nema razloga za to . Ranije je to bila državna politika , ranije je državna politika bila postavi glupljeg nego 歵o si ti da te nikada ne bi smenio. Sada to nije državna politika.

Zajecar 12.05.2002.
Ako ste vi najvci potencijal ove zemlje a jeste jer u svakoj zemlji su ljudi najveci potencijal. Ima zemalja koje imaju i dijamante i zlato i energiju pa su siroma歯i. Zato 歵o ljudi nisu sposobni da to koriste. Ima zemalja koji nemaju ni歵a pa su bogati, zato 歵o su ljudi sposobni da se dobro organizuju. Znaci, u principu je sve do ljudi ako je to tako onda ajde svi ljudi koji u na歰j zemlji žive da razmisle o tome kako mogu oni prvo svoje potencijale koji su blokirani, svoje mogucnosti da identifikuju, da udruže sa drugima i da vide 歵a im je jo?potrebno da od toga stvore neki svoj razvojni plan da bi oni i njihove porodice imali koristi od toga. Mi moramo da shvatimo da je ovo na歛 država i da ako je tretiramo kao neko strano telo, samo ono 歵o je privatno da je na歟, necemo imati ni jedno ni drugo. Mi moramo zajednicki da uspostavimo vladavinu institucija u ovoj zemlji, kredibilnost, autoritet tih institucija i da shvatimo da ako neko prode kroz crveno svetlo, mada to se nas ne tice, da on gazi Zakon zemlje u kojoj mi živimo. Ako neko daje ili prima korupciju, mada se to nas ne tice, da on kr歩 zakone u na歰j zemlji i da on stvara bezakonje u na歰j zemlji. I da svako kr歟nje zakona slabi svakog od nas pojedinacno i da se protiv toga borimo a da ne kažemo eno tamo se u kom歩jskom dvori歵u to de歛va ali to se de歛va u na歰j državi. Trenutno stvari ne izgledaju tako, trenutno ima jako mnogo cinizma , jako mnogo kriticizma, najlak歟 je negde se popeti i pijuckati na ostale.

Ni?23.03.2002.
Citam u novinama premijer ima problem hiperaktivnosti. Pa sa stanovi歵a puža i kornjaca je hiperaktivna. Ali 歵a je na歟 merilo, na歟 merilo puž, kornjaca? Pa nije, mi moramo da nadoknadimo ono 歵o smo izgubili a ne samo 10 godina i vi歟 od toga i mi imamo standarde u na歩m glavama i svako ima. I taj ko kaže da je spor kao puž i on kaže da hoce u Evropu, mi hocemo da institucije funkcioni歶, mi hocemo ovo mi hocemo ono. Hocemo ali daj da radimo na tome.

奱bac 14.05.2002.
Postoje odredeni uslovi i odredeni standardi u saradnji sa medunarodnim organizacijama koje moramo da po歵ujemo, kao 歵o moramo da platimo putarinu na auto-putu. Ako necemo možemo da se vozimo nekim kolskim putem. Jedan od tih uslova je i saradnja sa sudom u Hagu. Ne zato 歵o neko voli taj sud, ne zato 歵o je taj sud pravedan ili nije pravedan ili kakav je da je, nego zato 歵o je to jedan od uslova, koje sve zemlje koje žele da budu deo toga kluba moraju to da ispune. Ako necemo to da ispunimo treba odmah da kažemo da necemo a ne da se cenkamo i da danas hocemo, sutra necemo, jer onda izgledamo kao neozbiljan narod. Ja po歵ujem jednu izreku jednog starog indijanskog mudraca iz 19 veka koji je rekao: "Ako mora?da proguta?žabu nemoj mnogo da je gleda?progutaj je odmah". To znaci ako ima?neki problem odmah mu pridi nemoj da ceka?da on dode do tebe, nemoj da ceka?da ga re歛va?pod pritiskom. Ako ima?nekoliko problema prvo pocni da re歛va?onaj najteži. Kaži ljudima istinu.

Valjevo 21.03.2002.
Vecina u Srbiji, i danas najpopularniji su oni koji kažu mnogo brzo ide, mnogo radikalno ide, mnogo se zakoni zaobilaze. Nemojte, vi niste ti ali kad izademo sutra na glasanje onda ce oni koji kažu sve 歵o je brže od puža to je prebrzo, oni ce da dobiju vecinu , takav je mentalitet koji mi moramo da menjamo. Zato ili cemo kao manjina ne歵o da radimo, 歵o vecina ne prihvata i ne podržava, ja nisam za to, za歵o bi mi kao manjina sada u ime vecine radili ne歵o 歵o vecina ne smatra ispravnim, ili cemo se složiti s tim da polako radimo dok vecina to ne podrži.

Ni?23.03.2002.
Ja sam mogao da dignem ruke i da kažem: u redu, obavio sam jedan istorijski posao i meni je savest mirna. Moja misija je bila da smenim Milo歟vica 6-og oktobra kada je oti歛o u zatvor mogao sam da kažem srpki narode ja sam svoje uradio 10 najboljih godina sam žrtvovao da bi jedno zlo sklonili i onako su ljudi rekli , to 歵o on hoce to nam je sumnjivo , kakva ta Evropa, 歵a ce nama Evropa imamo mi na歶 Aziju. To je bilo tako u januaru,februaru, martu 2001god. Ja takav kakav sam rekao sam ne, nateracemo da vecina podrži to protiv cega je.

Novi Pazar 31.05.2002.
Ja sam pristalica politike hajde da nademo stvari u kojima svi možemo da dobijemo, hajde da ne nademo stvari da se sporimo , gde neko može da izgubi. Ima toliko stvari gde možemo da dobijemo u saradnji , hajde da njih uradimo , pa kad sve njih uradimo pa onda možemo da se delimo. Ako mi od Evrope ne naucimo da može 24 nacije, protestanti, katolici koji su 300 godina ratovali da žive zajedno i da prave jedinstvenu Evropu, ako od njih to ne naucimo, onda nismo zaslužili da postojimo i kao zamlja. Ja sam naucio i budite sigurni da ja nikada necu biti neko ko ce igrati na razlikama. Moj problem je 歵o kad kažem ljudima ,dajte da ne歵o uradimo, pitaju me a protiv koga Amerike, Rusije ,Kine, ja kažem ne, ni protiv koga, mi nemamo protivnike mi imamo partnere. A oni mi kažu mi to ne razumemo, jer to je na?problem da mi se lako ujedinjujemo protiv nekoga, a te歬o se ujedinjujemo za sebe. Hajde da kažemo , hajdete da mi uradimo ne歵o za sebe pa kad sve uradimo za sebe, onda da uradimo ne歵o protiv drugoga. I taj trenutak nikada nece doci, jer uvek cemo imati 歵a da uradimo za sebe i vi ste mlad covek i ja vam kažem :"Gledajte u buducnost i tamo cemo se sastati vi i ja ", po歵o ja imam nameru da jo?živim u buducnosti.

Zajecar 12.05.2002.
Ako mi kažemo da u ne歵o verujemo i to se ne desi, to nije zato 歵o mi nismo verovali nego zato 歵o su okolnosti bile takve da se to možda nije moglo ostvariti. Ali ako je mudrost u Srbiji da pre nego 歵o krenete na utakmicu kažete ja cu da izubim, pa ste onda mudri jer ste pogodili rezultat, onda nemojte ni da ucestvujete na utakmici. Ja pred svaku utakmicu kažem: mi cemo da pobedimo. Ne znaci da cemo svaki put da pobedimo ali ja kad ne bih verovao da ova zemlja ne može da uspe ja bih dao nekom drugom da radi ove poslove u zemlji.

Vr歛c 09.03.2002.
Ne može da se promeni Srbija a da mi ostanemo nepromenjeni. Da bi se promenila Srbija , svako od nas mora malo da se promeni u svom pristupu problema, u svom mentalitetu u svojim radnim navikama jer Srbija to je zbir svih nas. Odnos prema poslu, odnos prema životu, odnos prema svojoj porodici, odnos prema sebi i svojoj ambiciji. Mi moramo da ne歵o u svom mentalitetu promenimo, prvo da budemo pozitivni ljudi , ne da kad kod se probudimo kažemo au jo?jedan dan, ili 歵a god da dode nepoznato mora da je neki neprijatelj ne歵o smislio i 歵a god ne razumemo to je protiv nas.

Valjevo 21.03.2002.
Ako ste fer pa pomislite kako je bilo pre godinu dana u na歰j zemlji, pre dve godine teror preko televizije, agitacija, niste mogli da upalite televizor a da vas ne zastra歶ju, niste mogli da izadete na ulicu a da vas ne zastra歶ju, niste mogli da izadete preko granice a da vas ne preziru. To se sve promenilo. To 歵o nije idealno, a kad je bilo idealno? U vreme Tita kad smo dobijali kredite zbog istok-zapad, pa smo dobijali kredite koje nismo zaslužili. Pa mi sada moramo da vracamo.. Nije ni tad bilo idealno. Jer je bilo idealno u vreme kralja Aleksandra kad smo se sa Hrvatima i Slovencima tukli u skup歵ini, nije politike bilo u ovoj zemlji, ni tad nije bilo dobro. Nemojte sad da idealizujete, sad je lo歟 a ima vremena kad je bilo dobro. Mi smo krenuli ka putu pobolj歛nja a nikad nam nije bilo dobro u istoriji.

Ni?23.03.2002.
Nismo shvatili da smo u zajednickom projektu koji može da uspe samo ako pet, 歟st miliona ljudi krene da vuce u jednom pravcu. Ako necemo hajde da kažemo da necemo, mislim da nam je ovo poslednja 歛nsa, jer ako sada ne budemo hteli ako se sad Srbija zaustavi...

* * *

Mi smo stranka koja je jo?od devedesetih godina imala viziju

Mi smo stranka koja je jo?od devedesetih godina imala viziju. Bili smo cesto nepopularni, jer ta vizija nije bila proizvod ankete, pitanja 歵a vecina ljudi treba da smatra da treba da bude cilj nego proizvod pažljivog razmi歭janja odgovornih diskusija i rasprava i cvrstog opredeljenja da za ono 歵o smatramo da je ispravno spremni smo da se žrtvujemo. Zahvajuljuci planu i jasnoj viziji mi smo uspeli ovaj narod da bez prolivene kapi krvi iz jedne diktature uvedemo u jednu demokratiju. Zahvaljujuci jasnom planu i cvrstoj viziji mi ovu zemlju možemo iz najvece ekonomske bede u kojoj se jedna evropska zemlja nalazi da uvedemo u oporavak, u ekonomski razvoj, ali uvek je važna vizija, uvek morate da pitate gde ja to idem.

Za歵o mi ne odustajemo, za歵o smo mi danas odlucniji nego 歵o smo ikad bili?

Zato 歵o smo mi snaga promena,zato 歵o mo imamo jasnu viziju bolje buducnosti za ovu zemlju, zato 歵o je nama pripao veliki istorijski zadatak da pokrenemo Srbiju sa mrtve tacke.

Nema ni jednog veceg rezultata gde nije bilo nekog demokrate ili da vodi ili da pomaže, da bude partner ali u svakom slucaju da da veliki doprinos.

Ajde mi koji smo se dogovorili da hocemo modernu Srbiju da budemo prvi , prve laste koje cine prolece te moderne Srbije mi demokrate koji smo ovde ali i svi oni koji u Srbiji to žele. Hajde da svi zajedno ponesemo odgovornost za tu na歶 zemlju i onda kada podvlacimo crtu vidimo koje uradio svoj posao. I verujte mi cemo svoj posao da uradimo vi歟 nego 歵o smo obecali.

Od miliona drugih ljudi koji treba za sebe da urade ne歵o zavisi da li cemo svi zajedno uspeti. Ja sam rekao ja sam narode spreman da sa vama i za vas radim ali ne mogu da radim bez vas. Ja bih ali ne mogu, jer naprosto jedan sistem moze da se menja samo ako milioni ljudi u tome ucestvuju i onda kada se sve to skupi na milion mesta onda je to mnogo bolja zemlja, pa sve bolja, pa sve bolja.

Svesni smo toga da Srbiji možemo pomoci da nadoknadi ono 歵o je izgubljeno, a jako mnogo je izgubljeno, samo izuzetnim rezultatima. Obicnim rezultatima mi ne možemo cak da se vratimo tamo gde smo bili pre 10 godina. Po歵o su na歟 ambicije da napredujemo da stignemo razvijene zemlje moramo da budemo svesni toga da za ostvarenje tih ambicija su nam potrebni i trebaju nam izuzetni rezultati, ne歵o 歵o nije svakodnevno, ne samo jedan izuzetan rezultat nego mnogo izuzetnih zadataka u periodu koji je pred nama. Mi želimo i nismo odlucni da demokratsku stranku pretvorimo u tu izuzetnu organizaciju koja ce svojim kvalitetom, svojom efikasno歝u, svojim nacinom rada omoguciti Srbiji da postigne izuzetne rezultate.

Jako je važno da jedno lepo dobro lice Srbije pokazujemo svetu. Jako je važno da ne ružimo na歶 zemlju. Ja vas molim da vi kao demokrate vodite racuna o tome da u svakoj situaciji promovi歟te demokratsku Srbiju , Srbiju buducnosti, jer ako mi ne verujemo u nju kako ce u nju poverovati evropljani , amerikanci.

Mi smo ostali savest ovog naroda i cuvari njene buducnosti onda kada je to bilo te歬o. Niko od nas bez obzira na te歬u situaciju u kojoj smo delovali nece se postideti izjava koje je davao stavova koja je zauzimao, saop歵enja koja su izlazila iz na歟g sedi歵a sa pecatom demokratske stranke. Možete biti mirni kada se bude pisala istorija tog te歬og perioda tamo gde budu citirali demokratsku stranku to ce biti casno, to ce biti istinito i tu nece biti nikakvog vrdanja.

Ja bi zav歩o ovo parafrazom jedne Kenedijeve slavne izreke koji je rekao: "Ne pitaj 歵a tvoja zemlja moze da uradi za tebe , nego pitaj 歵a ti može?da uradi?za tvoju zemlju". Ja bih malo obrnuo tu izreku i rekao bi " Ne pitaj 歵a tvoja zemlja može da uradi za tebe, pitaj 歵a ti sam može?da uradi?za sebe, a tvoja zemlja ce ti pomoci ali najpre ti sam sebi pomozi.

I ako neko misli da ce zaustaviti sprovodenje zakona time 歵o ce mene ukloniti , onda se grdno vara jer nisam ja sistem.


Napomena:
Svi podaci objavljeni na www.zamislisrbiju.org su isključivo informativnog karaktera.
RCGA Lingva ne snosi nikakvu odgovornost za posledice nastale upotrebom ovih informacija.


RCGA Lingva 1997. - 2005.

Regionalni centar gradjanske akcije Lingva- Srbija
info@forumnvo.org.yu

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School 國際小學| 英國學校| International schools hong kong| 香港國際學校|

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO

QR code scanner| inventory management system| labelling| Kiosk| warehouse management|